Λογοθεραπεία

Η μονάδα μας έχει ως σκοπό την προσφορά ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και στις οικογένειές τους, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης, που εφαρμόζονται είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Τα παρεχόμενα προγράμματα αφορούν σε δυσκολίες λόγου και ομιλίας, μάθησης, συγκέντρωσης και υπερκινητικότητας, συναισθηματικής και κοινωνικής φύσεως.

Κάντε Κράτηση